banner-2021-2022-4.jpg

a taste of desireEindelijk is het zover: wij mogen weer films draaien zoals van ouds! Zonder coronarestricties. Dit betekent dat wij op dinsdag 8 maart van start kunnen gaan met een nieuwe Voorjaarsserie. De abonnementenverkoop is gestart!

In beide series worden de geplande films vertoond, zij het in een wat andere volgorde. Het programma loopt dit seizoen door tot half juni.
Serie 1 start op 8 maart en loopt tot 7 juni door.
Serie 2 start op 15 maart en loopt tot 14 juni door.

Het programma treft u weer hier op onze website, met uitvoerige informatie en trailers. De abonnementsprijs voor een serie van zes films is € 51,00.

Omdat wij nu weer 170 filmliefhebbers per voorstelling kunnen ontvangen, is losse kaartverkoop ook weer mogelijk. Uw vrienden, buren, familie kunnen weer mee naar een avondje samen film genieten! Een kaartje kost € 10,00. Graag contant betalen aan onze bestuurstafel bij de zaal.

Wij kijken er naar uit en hopen allen weer te mogen begroeten bij onze Voorjaarsserie.