banner-2024-2025-2.jpg

Op deze pagina wordt het ontstaan en de geschiedenis van de Filmliga Heuvelrug kort toegelicht.

Omdat een aantal bezoekers van het 40-jarig jubileum aangaf het leuk te vinden meer te horen over de geschiedenis van de liga en er wellicht meer mensen zijn die hier graag wat over zouden willen vernemen, volgt hieronder een kort stukje hierover uit de speech tijdens het jubileumfeest.

1970

geschiedenis poster1975Een aantal filmliefhebbers in Driebergen besluit tot oprichting van Stichting Filmliga Driebergen-Rijsenburg, officeel vastgelegd bij de notaris onder voorzitterschap van de heer S. Gravesande. Doel was het ontwikkelen van culturele activiteiten op filmgebied. De films moesten vooral artistiek zijn en een maatschappelijke relevantie hebben. De eerste voorstellingen vonden plaats in de Nutsbioscoop.

1975

De liga verhuist naar het Figitheater in Zeist en de naam werd veranderd in “Filmliga de Heuvelrug”. Toen Figi ging verbouwen in 1985, werd een nieuw onderkomen gevonden aan de Hogeweg: het Citytheater. Maar City moest plaatsmaken voor een nieuw vorm te geven winkelhart en ging tegen de vlakte. Er werd naar Boslust verhuisd, wat weldra in vlammen ten onder ging.

Een nieuwe verhuizing volgde: Woudenbergseweg bejaardenhuis De Looborch bood uitkomst. Bestuursleden maakten zelf de zaal in orde, zetten het filmdoek op en de beheerder van City draaide de films.

1995

Op 12 januari 1995 werd de liga eindelijk officieel en feestelijk heropend in Bioscoop Figi, onderdeel van Hotel Theater Figi, in de zaal waar we nog steeds gehuisvest zijn op de 3e verdieping. De film Kaos werd vertoond en de bezoekers stonden tot buiten in de rij voor een kaartje…

Het abonnementhoudersbestand groeide gestaag: 100 abonnementhouders, 200 abonnementhouders. Het filmprogramma, toen nog 1 serie van 10 films, werd voortaan ook gepubliceerd in de brochure “Uit in Zeist“, wat nog meer aanmeldingen tot gevolg had, maar de liga kampte met ruimtegebrek. Een wachtlijst werd aangelegd, reden om in het jaar 2000 te starten met 2 voorstellingen op een avond.

Ook dat bleek niet voldoende. In 2002 werd daarom naast de A-serie een zgn. B-serie gestart. Vijf films, welke eenmaal op een avond werden vertoond. In 2003 uitgebreid tot 7 films.

2005

geschiedenis jubileum 46Nog meer aanvragen, besloten werd tot 2 x 10 films, serie I en II, twee voorstellingen per avond.

Onderwijl bleef het bestuur veel films zien. Was het vroeger Desmet en Kriterion in Amsterdam, nu werden het eerder de festivals IFFR en IDFA, naast de verschillende filmhuizen in Utrecht en andere steden.

Zo veel mooie films, helaas ook films die te lang waren om twee keer op een avond te vertonen. De zondagavond kwam in beeld als alternatief voor deze films. Twee vliegen in één klap: mensen van de wachtlijst kon hier een alternatief geboden worden en de langere films vonden ook hun plek. 700 abonnementen inmiddels. Daarnaast werden we in 2006 ook gevraagd door Figi om films voor hun Filmhuis te programmeren, iets waar we graag aan meewerken.

En gaandeweg ging alles wat professioneler ogen. In 2005 claimden we de domeinnaam filmliga.nl op het internet en inmiddels hebben wij een prachtige website.

2010

geschiedenis poster2010In december 2010 vierden wij het 40-jarig bestaan van de Filmliga in Figi Zeist met een feestelijke bijeenkomst met 400 abonneehouders en genodigden. Wij vertoonden twee films, boden onze gasten een high tea aan en na afloop een aangeklede borrel. Ons vertonings-schema pasten wij in dit jaar aan: besloten werd de voorstellingen op zondagavond in te ruilen voor tweemaal een voorstelling in Serie 2 op dinsdagavond.
Onze nieuwe huisstijl werd geïntroduceerd, evenals een nieuwe lay-out voor de folders.
Niet zonder trots presenteerden wij dit jaar onze eerste website www.filmliga.nl.
Het bestuur werkte verder aan verhoging van efficiency en beheersing van kosten (de huur van films en zaal stegen). Er vonden bestuurswisselingen plaats.
2014 is een bestuurs- en programmatisch voorspoedig jaar. Zoals ieder jaar werden het IFFR, IDFA en Film by the Sea bezocht, op zoek naar de beste en mooiste films voor onze abonnementhouders. De mogelijkheid tot aankoop van abonnementen via de nieuwe webwinkel op onze site ging van start; er kon vanaf nu digitaal via Mollie worden betaald.

2015

geschiedenis bestuurstafelDe Filmliga kreeg de afgelopen jaren steeds meer te maken met concurrentie van kleinere filmclubs in de omringende gemeenten en ook Figi breidde het filmaanbod uit. Voor onze Filmliga betekent dit een steeds grotere uitdaging: hoe blijf je je onderscheiden? Door in ons aanbod divers en bijzonder te blijven programmeren, vinden wij; zo besloten wij ondermeer zelf incidenteel films uit het buitenland te betrekken. Dit betekent dat wij soms een film met een Engelse en geen Nederlandse ondertiteling en films niet afkomstig uit het reguliere circuit, toch onder de aandacht van onze ligaleden konden en kunnen brengen.In het vertoningsjaar (2016-2017) werd besloten, als proef, Serie 2 uit elkaar te trekken, d.w.z.: 1 voorstelling in de middag en 1 wat later op de avond, zodat er langere films (120 min en langer) vertoond kunnen worden. Deze middagserie voorzag, gezien de magere belangstelling van ons publiek, niet echt in een behoefte, reden waarom in het seizoen 2018-2019 Serie 2 weer terug wordt gebracht naar twee voorstellingen per avond en niet meer een voorstelling in de middag. In ons streven naar verdere professionalisering en efficiënter werken, is er de afgelopen tijd hard gewerkt aan vernieuwing van de lay-out van onze website

2018

In het voorjaar 2018 is de vernieuwde website gelanceerd. Ook werd besloten om met E-tickets te gaan werken, passend bij de huidige tijd. Al doende hopen wij nog lang te kunnen & mogen doorgaan met de activiteiten van de Filmliga! Op naar het vijftigjarig bestaan in 2020!

2022

Op Wim Bossenbroek na is het bestuur aftredend in 2022. De Filmliga is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

filmliga bestuur 2019Het bestuur van de Filmliga Heuvelrug tot 2022.
V.l.n.r.: Wim Bossenbroek, Willem Witteveen, Marianne van der Heijden, Ieneke Emmelot-Lamaison en Shirley Khoeblal.